XXVII SYMPOZJUM ŚRODOWISKOWE PTZE

XXVII SYMPOZJUM ŚRODOWISKOWE PTZE

ZASTOSOWANIA   ELEKTROMAGNETYZMU
W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH   I MEDYCYNIE

WSPÓŁORGANIZATORZY:
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny 
 • Wojskowy Instytut Medyczny 
 • Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych
MIEJSCE KONFERENCJI:
Pałac Mierzęcin
Wellness & Wine Resort
Mierzęcin 1,
66-520 Dobiegniew
tel: + 48 95 71 31 500
www: http://www.palacmierzecin.pl/
E-mail: recepcja@palacmierzecin.pl

TEMATYKA KONFERENCJI:
 • zastosowania elektromagnetyzmu w medycynie
  (sesja specjalna Komitetu SEP)
 • zastosowania elektromagnetyzmu w elektrotechnice
 • elektromagnetyzm w środowisku
 • elektromagnetyzm obliczeniowy
 • zastosowania elektromagnetyzmu w informatyce
 • materiały elektromagnetyczne
 • elektromagnetyzm w edukacji i polityce społecznej

TERMIN KONFERENCJI:
18 – 21 czerwca 2017

TERMINY:
10.04.2017 – zgłoszenie, streszczenie referatu (2 strony, forma elektroniczna)
08.05.2017 – zakończenie procesu recenzowania prac
31.05.2017 – termin wniesienia opłaty konferencyjnej
18.06.2017 – program konferencji (program wcześniej dostępny na www.ptze.pl)

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenie w postaci dwustronicowego streszczenia, (format A4, tekst podstawowy 12 pkt., odstęp pojedynczy, plik .doc) ze wskazaniem i podaniem danych teleadresowych
(e-mail, numer telefonu) osób zgłaszających uczestnictwo w konferencji powinno być wysłane na dwa adresy: ankra.new@gmail.com,  ewakorz@matel.p.lodz.pl

OPŁATA KONFERENCYJNA
Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi 1700/2050 zł (patrz: Informacje dodatkowe) i obejmuje:
 • materiały konferencyjne
 • uczestniczenie w  sesjach i imprezach towarzyszących
 • zakwaterowanie i wyżywienie w okresie 18.06 (kolacja) –  21.06 (obiad)


PŁATNOŚĆ
Opłatę konferencyjną w wysokości 1700/2050 zł należy wpłacać na konto
Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu
po otrzymaniu informacji o akceptacji referatu,
nie później niż do 06.06.2017  r.   

DANE KONTA
Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu,
ul. Świętokrzyska 14, lok. 324, 00-050 Warszawa,
PKO BP III Oddział w Warszawie 60 1020 1097 0000 7602 0105 8536
Tu jesteś: Konferencje / Sympozja PTZE / XXVII SYMPOZJUM ŚRODOWISKOWE PTZE /
© PTZE 2007
Created by CREATESOFT